onsdag 20 augusti 2014

Ett svårslaget rekord – till och med för mig!

Datorteket i Nynäshamn lades ned och jag, Nynäshamns CV-coach, hade plockats ned till kommunhusets annex för att arbeta tillsammans med arbetsmarknadskonsulenterna och socialsekreterarna som arbetade med integration. Det innebar ett nytt och annorlunda sätt att arbeta. På Datorteket hade klienterna, liksom tidigare på Folkuniversitetet, suttit runt omkring mig i ett öppet rum. Nu hade jag tjänsterum och klienterna kom till kontoret och anmälde sig i receptionen där jag fick hämta dem.Vissa av klienterna var mina gamla klienter uppifrån Datorteket men nu fick jag också andra grupper av klienter anvisade direkt från arbetsmarknadskonsulenterna och socialsekreterarna på integrationssidan eller från socialsekreterarna på biståndsenheten uppe i kommunhuset. Jag fick även några klienter anvisade från kommunens skuldrådgivare.

En del av mina nya klienter hade sämre kunskaper i svenska än de jag arbetat med uppe vid Datorteket så jag fick genomföra en rad CV-coachningar med hjälp av telefontolk. Det gällde företrädesvis ryska men även somaliska och yoruba. Det var en stor omställning i sättet att arbeta men med litet flexibilitet och kreativitet och en rejäl portion tålamod fick jag också det att fungera.

Där var många omtumlande ögonblick, många utmaningar. Många utmanande CV-coachningar. Där var förskolläraren som inte ville söka arbete eller praktisera inom förskolan – men hennes fall har jag berättat om på min hemsida så jag kommer inte att repetera den historien här.

Där var också den färgstarke lastbilschauffören med det korrekta men hopplöst färglösa CV:t, som på intet vis gjorde honom rättvisa, som inte var särskilt entusiastisk över att bli skickad till mig – han hade ju redan en CV, tack så mycket, så varför envisades socialsekreterarna att han måste gå till mig?

Också den historien finns återgiven på min hemsida.

Det var också vid den här tiden jag skulle genomföra den CV-coachning som skulle komma att bli min triumf, mitt rekord – svårslaget, till och med för mig själv.

En klient blev kallad till intervju – inom en timme efter det att vi skapade hans CV och brev och mailat en ansökan till ett jobb som säljare. Han var fortfarande kvar hos mig när samtalet kom, vi höll på att skriva en ansökan inom hans andra arbetsområde som kock.

Arbetsgivaren hade läst min klients (nya) CV och brev och ville träffa honom. Vi avslutade skyndsamt arbetet med kock-CV och min klient gick över till företaget för en intervju.

Och han fick jobbet!


Nu var jag verkligen Nynäshamns CV-coach, utan Datorteket i ryggen. Jag hade hamnat på djupt vatten men jag fyllde min roll och jag gjorde en insats. Min sista tid i Nynäshamn kunde knappast ha börjat bättre och det blev bara bättre och bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar