fredag 8 augusti 2014

En CV-coachs första, stapplande steg

När IT-krisen föranledde att Telia (vid det laget det synnerligen kortlivade företaget Ki Consulting) och jag gick skilda vägar efter sjutton år tillsammans stod jag inför dilemmat hur man skulle skriva en CV – när man senast man sökte jobb hade en meritförteckning.

företaget som försvann

Det skulle visa sig att jag, när fått tillfälle att tänka igenom saken, var oväntat bra på att skriva CV. Förklaringen var att jag var bra på att skriva, att jag var bra på att ta till mig och strukturera stora informationsmängder, att jag var bra på att göra information tydlig och lättförståelig samt att jag hade blick för layout.

Jag var helt enkelt suveränt grym på att skriva CV.
Och det skulle leda till någonting mycket oväntat.

Jag hade en CV som stack ut och väckte uppmärksamhet. Jag fick kommentarer om den när jag kom till intervjuer. Jag fick till och med kommentarer om den också när jag fick avslag direkt (”tack för din ansökan, men nej tack”).

Ja, jag hade en bra CV. Även om den kanske inte ledde till det önskade resultatet. Jobb.

Det berodde inte på min CV. Och när jag någon gång hjälpte gamla vänner eller andra jobbsökande i samma situation hos Trygghetsrådet att styla sina CV började de komma på intervjuer. Problemet var att produkten jag erbjöd arbetsmarknaden inte var vad arbetsmarknaden ville ha.

Jag var bra på CV. Ironiskt nog hjälpte det inte mig.

Det var ett problem jag inte kunde lösa. Jag kunde inte gärna göra om mig till någonting jag inte var. Men Arbetsförmedlingen valde att skicka mig på en kurs hos Aventus på Folkuniversitetet, Jobbcoachprocessen (Personlig utveckling, mål- och kompetenskartläggning, karriärplanering). Samt tid avsatt för jobbsökande.

Kursen var på många sätt en ögonöppnare. Jag insåg att jag ville använda min förmåga att skriva och mitt sinne för formgivning för att hjälpa för att hjälpa och serva andra. Jag ville också få möjlighet att arbeta mera med människor och mindre med datorer.

Det var också här man övertygade mig att det kanske kunde vara dags att omarbeta min tvåspalts-CV till en mer traditionell form. Och den här gången, när jag tagit vägen över min tvåspaltade CV, funkade det faktiskt.

Det var också här jag för första gången stiftade bekantskap med Charlotte Hågårds CV-boken.

Efter den kursen skickade Arbetsförmedlingen mig på ännu en kurs hos Folkuniversitetet, Saga-kursen (Personlig och kreativ utveckling, friskvård samt kreativt tänkande genom kreativ stimulans). Det var då jag först träffade coacherna Marianne och Monika. Den här kursen hade tyngdpunkten på personlig utveckling och kreativ stimulans och tillsammans, så nära efter varandra, var de båda kurserna en upplevelse som skapade många intryck och tankar.

Saga-kursen - ett härligt gäng

Flera av de andra deltagarna i Saga-kursen hade problem med det här med CV och brev och datorer och så småningom började jag hjälpa dem både med datorn och med deras handlingar och avlastade därmed Marianne och Monika.

När terminen närmade sig sitt slut frågade Marianne och Monika om jag ville praktisera som CV-coach hos dem den följande terminen.

Jag tvekade inte ögonblick, jag hade en praktikplats!

Och det på världens underbaraste ställe – Folkuniversitetet i Stockholm!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar