Broken Heart

Utöver den ordinarie betygsskalan finns en extra symbol / ett extraomdöme som i vissa fall kan komma att utdelas vid behov, som ett komplement till betyget. Ett brustet hjärta, som kan stå för litet olika saker:

 • Hjärtskärande
 • Hjärtslitande
 • Smärtsamma ämnen, eventuell triggervarning
 • "Jag vet inte VAD som tagit åt författaren!
   Hennes/Hans böcker BRUKAR ju vara så bra!"

Exakt vad det brustna hjärtat i varje specifikt fall står för anges under hjärtsymbolen i recensionen.
.


Böcker som tilldelats ett brustet hjärta som
o
mdöme utöver den ordinarie betygsskalan


 • Romanceportalens betygssystem infördes i slutet av oktober 2016,  i och med recensionen av Elizabeth Hoyts Duke of Sin. Tidigare recenserade böcker är därför inte betygssatta. Huruvida dessa kommer att betygsättas retroaktivt är i dagsläget tveksamt, i synnerhet som införandet av betygssystemet också innebar en revidering av recensionernas utformning.
   
 • Varje bok är betygsatt inom ramarna för sin respektive genre.
   
 • Bakom varje betyg står en avvägning mellan personligt tycke och smak, min individuella läsupplevelse (alla läsupplevelser är högst individuella och kan även skifta från gång till gång) och minst två till tre genomläsningar av boken, textens kvalitéer och författarens hantverksskicklighet och förmåga att bemästra sina ämnen och teman inom ramarna för sin respektive genre.
   
 • Hur en bok hamnat i min hand - köpt, gåva, recensionsexemplar, etc - har aldrig och kommer heller aldrig att påverka recensioner eller betygssättning.    Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar