måndag 11 augusti 2014

CV-coach - vägen till Nynäshamn

Ingenting skulle bli om planerat...
Planerna att jag skulle återvända till Folkuniversitetet efter praktiken och arbeta som CV-coach tillsammans med Marianne och Monika på Sagakursen, var skrinlagda. Ingenting skulle bli som planerat. Jag var visserligen uppskattad. Men ändrade omständigheter gjorde att jag var ute i kylan.

Jag hade haft det roligaste jobb jag någonsin haft inom räckhåll – och det hade ryckts ifrån mig över sommaren.

Och hur gick man vidare efter det?

Genom Arbetsförmedlingens kontakter nere i Nynäshamn ordnades ett möte med en av kommunens arbetsmarknadskonsulenter. Om det föll väl ut skulle jag kanske kunna få praktisera som CV-coach vid Nynäshamns Datortek.

...så jag åkte så långt söderut jag kunde komma
Så jag kontaktade Doris, arbetsmarknadskonsulenten, och bokade ett möte. Några dagar senare tog jag pendeln ned till Nynäshamn för att träffa henne på Datorteket. Där träffade jag också Björn, som var vice arbetsledare på Datorteket.

Utöver mina egna CV’n och presentationsbrev kunde jag också visa upp en mapp med ett urval formgivna och designade CV’n och brev. Exempel från mitt arbete vida Saga-kursen som visade vad jag kunde åstadkomma med en CV.

Det blev succé.

Jag blev erbjuden att komma ned och praktisera. Om det slog väl ut kunde det kanske bli ett års anställning. Och så blev det också.


Datorteket i Nynäshamn - en kreativ och omvälvande tid

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar