tisdag 7 oktober 2014

Stephanie Laurens - The Bastion Club Novels

Stephanie Laurens är kanske mest känd för sin serie om släkten Cynster, som jag tipsat om i flera tidigare romantiska lästips, men en smula vid sidan av den har hon skapat några andra serier där medlemmarna av släkten Cynster huvudsakligen är bipersoner eller bara skymtar förbi i bakgrunden.

En sådan serie är The Bastion Club Novels, är skrivna några år efter de sex ursprungliga romanerna i Cynster-serien men utspelar sig tidsmässigt några år före dem. The Bastion Club Novels handlar om en grupp underrättelseofficerare som under större delen av krigen mot Napoleon varit verksamma bakom fiendens linjer. Om dem, och deras mäktige men mystiske befälhavare.

Historien tar sin början hösten 1815, när kriget mot Napoleon äntligen är över och männen återvänder till England. De finner snart nog att mycket är förändrat – i många fall har de ärvt egendomar och titlar, ibland oväntat och på långt håll, ibland på grund av tragiska dödsfall i familjen. En sak har de forna kollegorna dock gemensamt. I en societet som efter napoleonkrigen – och framförallt efter Waterloo – förlorat allt för många unga män är de eftertraktade villebråd på äktenskapsmarknaden. De finner sig snart nog jagade av societetens giftaslystna unga damer och deras äktenskapsmäklande mödrar, löper risk att bli utmanövrerade och fångade – och detta på ett slagfält ingen av dem har någon erfarenhet av.

Samtidigt inser de att de behöver de gifta sig – i alla så småningom. De har egendomar att ta ansvar för, titlar som förpliktigar, plikter att sköta, släktingar att dra försorg om. De är de sista av sina ätter och behöver barn (arvtagare) – de behöver hustrur. Men ingen av dem vill bli hetsad att gifta sig eller snärjd. De vill välja själva, det är ju hur som helst de som leva med kvinnan, och det är därför de bildar en egen klubb – The Bastion Club, som en bastion mot societetens äktenskapsmäklerskor.

Så här går det till när klubben bildas


The Lady Chosen är Tristans historia och han är tvungen att gifta sig omgående – annars förlorar han ett stort arv han verkligen behöver eftersom han måste försörja en grupp äldre, kvinnliga släktingar. När han övervakar etablerandet av gruppens nya högkvarter, The Bastion Club, fattar han intresse för kvinnan i grannhuset. Olyckligtvis är äktenskap det sista hon är intresserad av.

Men så lätt tänker inte en man som överlevt ett decennium bakom fiendens linjer ge sig och snart nog är Leonora utsatt för en veritabel belägring. Vart hon än vänder sig dyker Tristan upp vid hennes sida.

Leonoras onkel och hennes bror är vetenskapsmän och de har lämnat ansvaret för huset, hushållet och allt utanför deras vetenskapsområde i hennes händer. När oförklarliga saker börjar hända och allt allvarligare hot riktas mot henne, är hon tvungen att acceptera Tristans hjälp – och den hans vänner och hans forne befälhavare kan ge.


A Gentleman's Honor är Tonys historia och han dras in i hetluften när han besöker sin gudmors bjudning och finner ett lik i trädgården. Och dessutom en förbryllad och chockad kvinna. Instinkt och erfarenhet säger honom att hon är oskyldig, hon är för förbryllad och chockad för att inte vara det.

Med hänsyn till hans bakgrund och hans erfarenheter av underrättelsetjänst får Tony i uppdrag att försöka reda ut vad som har hänt. Det visar sig bli mer än lovligt komplicerat och han får ta hjälp av sina vänner på The Bastion Club.

Samtidigt är han fast besluten att vinna Alicia, kvinnan i trädgården. Det visar sig också bli mer än lovligt komplicerat och först måste han såväl vinna hennes förtroende som utröna vad det är hon döljer. Samtidigt är någon beredd att gå till vägs ände för att utpeka Alicia som mördaren.


A Lady of His Own är Charles historia. Han har på uppdrag av sin forne befälhavare, Dalziel, återvänt till sitt hem i Cornwall för att undersöka rykten om att stadshemligheter smugglas ut med hjälp av de lokala smugglarna. Rykten som kanske kan leda dem till den ”Siste Förrädaren” de just fått höra skall finnas inom något av departementen. Men Charles var inte direkt ovillig att lämna societetslivet i London – han var belägrad av entusiastiska societetsdamer, varav inte en enda intresserade honom.

Redan första natten i sitt hem upptäcker Charles emellertid att hans ungdomskärlek traskar omkring i korridorerna vid midnatt.

Penelope blir inte glad när hon upptäcker att Charles oväntat återvänt. Hennes kusin, som ärvt egendomen efter hennes farfar och hennes bror, har någonting märkligt på gång. För att enklare kunna följa efter honom på hans nattliga utflykter har hon tillfälligtvis flyttat ut ur sitt hem.

Snart nog sammanfaller Charles och Penelopes intressen. På mer än ett plan.


A Fine Passion är Jacks historia. Efter att med knapp nöd undgått att bli fångad i en komprometterande situation med en förslagen ung dam, återvänder Jack för första gången på åratal hem till sin egendom. Det blir ingen fridsam hemkomst. Strax intill sitt hem finner han en våldsam olycka, en skadad ung man – och en beskäftig och envis kvinna som envisas med att ta befälet. Olyckan var ingen olycka, den unge mannen blev prejad av vägen, och kvinnan – Clarice – blev vittne till incidenten.

Clarice, som i Jacks frånvaro, har axlat det ansvar för byn och trakten som hans far och anfäder uppburit, är måttligt road av Jacks tafatta försök att ta tillbaka ansvaret. Mer än en gång får hon rycka in och reda ut saker han trasslat till. Jack å sin sida finner Clarice både irriterande och beskäftig. Och attraktiv. Varför förspiller en kvinna som hon sitt liv i en lantlig avkrok?

Men när det visar sig att mordförsöket bara var en i raden av oförklarliga incidenter i en komplott, som har sina rötter högt upp inom kyrkan, att utpeka James – Clarices släkting, Jacks vän och byns kyrkoherde – som den gäckande ”Siste Förrädaren” tvingas de arbeta tillsammans för att rentvå honom. När någon sedan försöker tysta Clarice, är Jack beredd att göra allt för att skydda henne.


To Distraction är Jocelyn Deverell historia. Deverell har förgäves genomsökt societeten på jakt efter en lämplig hustru. På sin fasters inrådan accepterar han en inbjudan till en lantegendom, där hon hävdar att han kommer att möta en ung dam som hon tror kommer att passa honom perfekt. Och hon har rätt. Phoebe är attraktiv, intelligent och en dam ut i fingerspetsarna. Det enda problemet är att Phoebe inte förefaller vara särskilt imponerad av honom – eller ens intresserad av att gifta sig.

Phoebe har vigt sitt liv åt att undsätta kvinnliga tjänare som utsätts för trakasserier och oönskade närmanden på sina arbetsplatser. Hon erbjuder dem en möjlighet att fly och börja om någon annanstans. Hon ser Deverells uppvaktning som en distraktion. En frestande distraktion, förvisso, men en hon hade klarat sig förutan. Den efterhängsne adelsmannen, som inte tycks kunna ta ett nej för ett nej, är helt enkelt i vägen.

Deverell och Phoebe får inte den bästa början, båda är oroade och misstänksamma, men Deverell vägrar ge upp tanken på Phoebe. Och när ett av Phoebes räddningsuppdrag går överstyr är hon tvungen att acceptera Deverells beskydd.


Beyond Seduction är Gervases historia. Gervase har misslyckats med att finna den hustru han behöver under Londonsäsongen. Han har hela tiden kallats hem på grund av en rad oförklarliga incidenter. Den senaste i raden är dock inte oförklarlig – och den förklarar också de andra.

Gervases yngre halvsystrar är livrädda för att drabbas av samma öde som drabbat deras väninnor på ett av granngodsen om han skulle gifta sig med någon högdragen societetsdam och ställer honom mot väggen. De tänker se till att han väljer en kvinna från trakten – och de kräver att få godkänna henne.

Snart nog har Gervases systrar dessutom sett ut en kandidat de talar sig varma för. Madeline på granngodset. Innan Gervase vet ordet av har hans systrar lyckats pressa honom till att ge Madeline en chans. Den enda chans han har att slingra sig ur den fällan, är att visa dem att han och Madeline inte har någonting gemensamt. Det borde vara enkelt, tycker han.

Madeline, som sedan faderns död skött godset och uppfostrat sina yngre bröder, har inga tankar på äktenskap. Vare sig med Gervase eller någon annan. När Gervase plötsligt börjar bete sig underligt blir hon både irriterad och konfunderad. Själv får Gervase allt svårare att inse varför det är så viktigt att bevisa att han och Madeline inte har mycket gemensamt. Snart nog är han mer upptagen med att bevisa hur mycket de har gemensamt.


The Edge of Desire är Christians historia. En gång i världen älskade Christian Letitia över allt och den dag han lämnade henne för att dra i fält var den svåraste i hans liv. Men ingenting blev som han den gången tänkt sig, han blev ombedd att arbeta för underrättelsetjänsten och medan han var verksam bakom fiendens linjer gifte sig Letitia med en annan.

Men när hennes make blir mördad och hennes bror utpekas som mördaren söker Letitia upp Christian och ber om hjälp. Och Christian kan inte låta bli att hjälpa henne. Letitia är å sin sida övertygad om att Christian övergav henne när hon behövde som bäst och vore det inte för att hennes bror oskyldigt anklagad för mord hade hon inte vänt sig till honom.

Christian förundras över Letitias totala brist på känslor för sin make. Medan han undersöker omständigheterna kring mordet kommer allt fler bisarra detaljer om hennes make fram, liksom om hennes äktenskap. Han börjar undra vad som förmått Letitia att gifta sig med denne man. Samtidigt dras han och Letitias allt närmare varandra och den gamla kärleken och passionen flammar hetare än någonsin..


Mastered by Love är Dalziels historia.
Eller är det det?

Möt Dalziel – och säg farväl till honom.

Det gör nämligen han själv. Han har just lämnat sin mångåriga tjänst som chef för underrättelsetjänsten och återtagit sin rättmätiga identitet. Han har avslutat sina olika uppdrag som spionchef, han har till och med försonat sig med tanken att den ökände Siste Förrädaren av allt att döma kommer att komma undan. Fast innan han hunnit vänja sig vid att vara Royce Varisey igen, förändras hans identitet på nytt när han får besked om att hans far oväntat dött och han nu är 10th Duke of Wolverstone.

Royce jagar omedelbart norrut till Northumbria, rasande och uppriven över att chansen att försonas med fadern gått förlorad. Den första han möter vid hemkomsten är Minerva, en ung släkting som vuxit upp hos familjen och nu förestår hans hushåll. Eftersom Minerva är en av de ytterst få personer som inte viker undan för honom gör hon ett starkt intryck på honom. Det gör också hennes organisationsförmåga och hennes insikter om folket på egendomen och problem i trakten. Snart är hon ett ovärderligt stöd för honom men märkligt nog – och frustrerande nog – tycks han inte göra något intryck på henne.

Minerva har älskat Royce sedan barnsben. Det är någonting hon aldrig tänker avslöja för honom eftersom hon vet att om hon röjer minsta svaghet för honom, kommer han i sin maktfullkomlighet att trampa rakt över henne. Och hennes hjärta.

Männen i ätten Varisey har av hävd gift sig till makt, prestige och rikedomar – och alltid av konvention, den äktenskapliga lyckan har det inte varit så noga med. Än mindre med den äktenskapliga troheten. Men Royce har sett sina vänner och sina forna kollegor gifta sig av kärlek, så när Prinsregentens politiska intriger hotar hertigdömet och societetens Grand Dames insisterar att han måste gifta sig omgående för att säkra arvsföljden finns det bara en enda han kan tänka sig. Nu måste han bara övertyga henne.

Allt skulle givetvis kunna vara betydligt enklare, för den Siste Förrädaren är ännu inte färdig Royce.
Sedan finns det en förhistoria till The Bastion Club Novels, Captain Jack's Woman.

Och, kära vän av ordning – ja!
Det finns två olika Jack.

Captain Jack's Woman utspelar sig 1811, mitt under napoleonkriget, och handlar om smugglarligor i Norfolk vid den Engelska östkusten. Tony (A Gentleman's Honor) spelar en mindre roll och likaså tecknas, om än skissartat, en bakgrund till en annan gren av underrättelsetjänsten. Huvudpersonerna är Captain Jack och Kit.

Jack och Kit är ledare för var sin grupp smugglare, tills Jack tar över befälet över Kits gäng. Ingen av dem är den de utger sig för att vara, och snart nog har Jack genomskådat Kits förklädnad till pojke. Men innan han hunnit genomskåda hennes andra förklädnad, är de redan djupt insyltade med varandra. När katastrofen är ett faktum, finns det bara ett sätt att rädda Kit undan skandal – och kanske också galgen.

Frågan är bara om Kit någonsin kommer att förlåta honom.Och, ja – det ångar om sidorna. I varenda bok.
http://elisabetnielsen.blogspot.se/p/romancetip.html

Tidigare tips på romantisk läsning:
- Spindle Cove series, av Tessa Dare
- Twas the Night After Christmas, av Sabrina Jeffries
- Lady Whistledown, av Julia Quinn m f
- En enda natt, av Simona Ahrnstedt
- The Captive Hearts Series, av Grace Burrowes
- The Perfect Lover, av Stephanie Laurens
- Gareth, av Grace Burrowes
- Cynster serien - Tvillingarna, av Stephanie Laurens
- Regency Christmas special, ett axplock av Mary Baloghs julskildringar
- Suddenly You, av Lisa Kleypas
- A Christmas promise, av Mary Balogh
- The Bedwyn Prequels, av Mary Balogh
- Wallflower series, av Lisa Kleypas
- The Duke's Men - de 2 första böckerna, av Sabrina Jeffries
- The Spymaster's Lady, av Joanna Bourne
- Minx, av Julia Quinn
- The Cynster-series - de 6 första böckerna, av Stephanie Laurens
- Romancing the Duke, av Tessa Dare
- The Survivors Club, av Mary Balogh
- Ethan, av Grace Burrowes
- Historisk, svensk romance, av Simona Ahrnstedt
- The Hathaways series, av Lisa KleypasInga kommentarer:

Skicka en kommentar