lördag 7 januari 2017

Ledord för 2017

För att lyckas med allt jag vill uppnå när det gäller mitt skrivande under året har jag valt att använda ett speciellt Watchword för 2017.

Konceptet med watchword hittade jag på en engelsk romance-/skivarsajt, Eight Ladies Writing, där flera av kvinnorna valt olika (eller i vissa fall samma) watchword för sitt skrivande för 2017, därför är orden på engelska. Watchword, är ord som skall hjälpa dem att fokusera på det de upplever att deras texter och deras skrivande framför allt behöver. Var och en som valt ett specifikt watchword har valt ett ord som skall hjälpa dem att tänka på och uppnå sina övergripande skrivmål under året.


Jag har tagit deras koncept och översatt Watchword till Ledord, det kändes som det mest naturliga i sammanhanget - och det blev begripligt. Sedan funderade vidare – hur skulle detta kunna funka för mig?

Vad jag, efter att ha vridit och vänt litet på konceptet, kom upp med är ett slags trestegsåtgärdsraket med tre underordnade ledord för åtgärder jag måste vidta för uppnå mitt övergripande Ledord. För att skilja dessa från mitt övergripande ledord, har jag valt att kalla dem Åtgärdsord.
Mitt övergripande ledord för vad jag vill uppnå – vad jag framförallt behöver – är:


CLARITY
(klarhet/tydlighet)


Varför?

Eftersom jag baserade min huvudtext på en idé som, när jag skrivit runt hälften av historien visade sig vara för svag för att bära upp historien fick jag göra en helomvändning och skriva om stora partier av texten (inklusive samtliga scener en person var med i och samtliga referenser till honom som andra gjorde). Texten blev mycket bättre – men det har blivit allt mer uppenbart att jag inte riktigt lyckats sammanfoga de båda halvorna av texten sömlöst och friktionsfritt. Någonstans i mitten finns ett diffust parti i texten som mest av allt påminner om en tågurspårning.

Jag behöver reda ut texten som helhet – och detta parti i synnerhet – och få den att kännas helgjuten och samstämd, därför behöver jag tydlighet och klarhet.

Dessutom har jag nu skrivit på denna text i över fyra år. Det är ofrånkomligt att jag efter denna tid – efter alla lärdomar jag dragit av mina (oräkneliga) misstag, efter alla dyrköpta erfarenheter – inte längre är samma författare som 2012, inspirerad av Simona Ahrnstedts historiska romance, litet vagt bestämde sig för att skriva ”Någonting Romantiskt”.

Den text jag 2012 var tämligen nöjd med, som definitivt och med råge låg över vad jag då såg som min lägsta acceptabla gräns skvalpar nu ohjälpligt ett stycke under sagda gräns med dagens mått mätt.

Jag behöver likaledes tydlighet och klarhet för att kunna trimma och slipa texten och få den att lyfta. För jag vet att den här texten har potential att kunna flyga – vissa partier av den har redan luft under vingarna.

Om jag i slutänden inte kan få den här texten att sväva och flyga skulle det helt bero på mitt eget tillkortakommande som författare.

Min trestegsåtgärdsraket

Åtgärdsorden i min trestegsåtgärdsraket betecknar vad jag vill åstadkomma och vad jag behöver göra för att uppnå mitt övergripande ledord och lyckas med det jag vill åstadkomma. Det sista betecknar vad jag måste skapa för att åstadkomma allt detta, det är även en förutsättning för att uppnå Clarity, men det ordet återkommer jag till längre ned.


Vad jag vill åstadkomma när jag uppnått Clarity:


FINISH
(slutföra/bli färdig med)


Varför?

Efter drygt fyra år har jag nu ett otåligt, frustrerat behov att äntligen bli färdig med mitt huvudmanus. Att slutföra. Avsluta. Bli färdig.

Att äntligen kunna gå vidare och påbörja den andra boken – (och som jag ser fram emot att få skriva den!) – i serien.

Och eftersom jag planerat en serie om initialt 3 + 1 böcker (med en rad mer fristående spinn offer som en öppen möjlighet) är denna första bok i högsta grad en hörnsten. Den måste bli rätt. Från början.


Vad behöver jag göra för att uppnå Carity och åstadkomma Finish:


REWRITING
(skriva om/redigera/bearbeta)


Varför?

Min huvudtext är nu på 800+ sidor, skrivna under drygt fyra år. Även om jag alltid försökt uppnå mitt allra bästa, har nivån på mitt allra bästa förändrats genom åren. Texten är ojämn i kvaliteten, eftersom mina försök att skriva om och redigera under resans gång inte varit tillräckliga.

Dessutom har vi ovan nämnda kursomläggning mitt i texten – faktum är att det är en U-sväng i full skala, som måste ha lämnat sladdspår på hårddisken. För att inte tala om vad den, trots mina försök att skriva om och lappa och överbygga, gjort med min stackars text.

Jag nämnde väl att det känns som om det finns en tågurspårning någonstans mitt i texten? Problemet är att det är en tågurspårning som ägt rum som i en tunnel. Ovanifrån syns ingenting speciellt men någonstans därunder är textens struktur urspårad och tillknycklad och förvriden. Som ett sammelsurium av urspårade tågvagnar och trasig, uppriven räls och nedslitna elledningar.

Den enda lösningen är att systematiskt och metodiskt arbeta sig igenom hela texten, från början till slut, med siktet inställt på textens nya riktning och utveckling.

Identifiera partier som alltjämt försöker dra texten i den ursprungliga riktningen istället för iden nuvarande och korrigera dem.

Finna och eliminera onödiga repetitiva partier (OK, ibland behöver ens personer blicka tillbaka och grubbla över obesvarade frågor, begångna misstag och/eller smärtsamma minnen). Men kanske inte riktigt vartannat kapitel, eller?

Se till att mina personer är konsekventa (och av mig konsekvent skildrade) eller ge inkonsekvenserna en logisk och trovärdig (och speciellt en psykologiskt trovärdig) förklaring.

Jag brukar tala om att man i sina texter behöver som ett slags flytande S-kurva genom texten, som motståndslöst drar läsaren från början mot slutet när denne väl börjat läsa. Problemet är att mitten av min text känns som om man slängt in ett Z mellan kurvorna i S:et. Eller ett W eller ett X.

Eller möjligen alltsammans.

Vad jag måste göra, är att rensa upp i allt som hindrar min S-kurva från att flyta obehindrat som en flod från källan till havet. Alternativt rensa upp och reparera rälsen efter en tågurspårning – välj själva vilken liknelse ni föredrar!Jag lovade att jag skulle återkomma till det sista av orden i min trestegsåtgärdsraket.


Vad jag behöver skapa för att gå från Clarity till Finish: 

 


STRUCTURE
(struktur/organisation/ramar/riktlinjer)


Varför?

Struktur är vad som kan hjälpa mig att identifiera var ”tågurspårningen” finns, vad som förorsakat den och hur jag – bit för bit och tillknycklat parti för tillknycklat parti – skall kunna reda ut haveriet. Utan att förorsaka nya rälsbrott i texten under bärgningsarbetet, med nya textmässiga tågurspårningar som följd.

Med andra ord, jag behöver ett synopsis.

Ja, ni hörde rätt - jag behöver faktiskt ett synopsis. Även om min arbetsmetodik egentligen är att snarare arbeta fram historien inifrån och ut genom att skriva den och därigenom skapa personer och miljöer och skeenden behöver jag ett synopsis – och jag behöver det nu!

Men eftersom jag inte har ett måste jag – parallellt med att jag skriver de ca två till fyra nya kapitel som skall in i början av texten, medan jag kapitel för kapitel splittar upp mitt mastodontmanust till kapiteldokument och arbetar mig genom sagda kapitel tills de når dagens lägsta acceptabla standard och skriver de ca ett och ett halvt till två och ett halvt kapitel som skall in mellan färdigskriven text och de sista kapitlen plus epilogen – skriva ett synopsis och upprätta personporträtt för samtliga huvudpersoner, bipersoner och viktigare statister.

Samt göra en inventering över övriga statister och deras uppdykande på scenen eller omnämnanden om dem och referenser.

Och under resans gång måste jag jämka samman de båda halvorna av mitt bokmanus. D v s den delen som, i uppdaterat och redigerat skick, härstammar från före U-svängen och som – trots upprepade bearbetningar – alltjämt skaver och stretar mot den senare halvan av texten. Och den som är skriven post U-svängen.

Struktur – som i synopsis, personporträtt. Och planritningar, inte att förglömma, för jag stöter på problem eftersom jag inte är helt säker på planlösningarna i mina personers hem. Planritningar har blivit ett villkor.

Jag behöver också, dag för dag, jobba mig igenom tidslinjen och se till att den stämmer.2017 lär bli ett upptaget år!

2 kommentarer: