måndag 4 juli 2016

Mary Balogh – Only A Kiss

New York Times Bestselling Author Mary Balogh är en favorit bland de internationella romanceförfattarna. Hennes senaste serie, The Survivors’ Club, handlar om en grupp män (och en kvinna) som skadats (fysiskt och/eller psykiskt) under napoleonkrigen och återhämtat sig på ett gods i Cornwall. Only A Kiss är den sjätte boken i serien och vi har hunnit fram till Imogen Hayes berättelse och får här ett kvinnligt perspektiv på krigets fasor.

Mary Balogh skriver rörande, gripande klassisk regency romance när den är som allra bäst. Hon har en suverän förmåga att fånga och återge regencyns tidsandan och betraktas som en av de mest framstående efterföljarna till Georgette Heyer, den klassiska regency romancens moder och aldrig detroniserade drottning.Only A Kiss

Imogen Hayes, Lady (Viscountess) Barclay, förlorade sin make under napoleonkrigen på den iberiska halvön (Spanien och Portugal). Hon följde honom i fält, delade hans umbäranden i fältlägren och blev tillfångatagen samman med honom. Hon var närvarande när han dog i fångenskap, någonting som drev henne till ett sammanbrott.

När berättelsen tar sin början har hennes svärfar dött och eftersom hennes äktenskap var barnlöst (framför allt son- och arvtagarlöst) har såväl egendomen som titeln gått till en avlägsen släkting, som under de två år han innehaft den inte satt sin fot på egendomen eller visat den något som helst intresse.

Percy Hayes, Earl och Hardford och Viscount of Barclay, beslut att besöka egendomen som följt med titeln han så oväntat ärvt, är ett infall – ett något drucket infall, i samband med hans trettioårsdag. Han tror att egendomen, som knappt ger någon avkastning, är en nedgången ruin.

I Cornwall väntar honom en överraskning. Eller två.

Percys och Imogens första möte är allt annat än positivt. Faktum är att det resulterar i ett instinktivt och intensivt ogillande, då de lockar fram och därför också främst ser varandras sämsta sidor. Imogen finner Percy ohyfsad och arrogant, medan Percy anser henne humorlös och kall som marmor.

Men när en rad besynnerliga små incidenter – som t ex att det visat sig hart när omöjligt att få taket till Imogens hem (egendomens änkesäte) lagat sedan det förstörts i en storm eller att vissa skorstenar plötsligt är igensatta av sot – flätas samman till en betydligt mer sinister bild än man vid första anblicken trott tvingas Imogen och Percy förlita sig på varandra. Imogens svärfar hade en tämligen släpphänt inställning till traktens smugglare, en hållning som fick oanade och långtgående konsekvenser. Inte minst för Imogen.

Efterhand uppstår en motvillig attraktion mellan Imogen och Percy, en attraktion som så småningom djupnar till passion. Men efter sina uppslitande upplevelser under fångenskapen är Imogen ovillig att gifta om sig.Only A Kiss

Den här boken var tvungen att ligga till sig och mogna länge innan jag var redo att läsa om den och skriva en recension. Imogens historia är kanske den som berör djupast av alla böckerna i The Survivors’ Club och det är en mörk och tragisk historia som inte är helt lätt att ta till sig. Som griper tag och inte vill släppa sitt grepp. Efter första läsningen var jag inte odelat förtjust i boken, utan att jag kunde sätta fingret på vad det var som skavde.

Jag var inte heller redo att läsa om den. Och någonstans lurade misstanken att detta var en Mary Balogh romance jag kanske inte riktigt skulle förmå att ta till mig.

Men jag visste att boken var välskriven – Mary Balogh skriver aldrig dåliga böcker – och jag visste att detta var en stark historia. En gripande och på många sätt hjärtslitande historia. Och romansen mellan Percy och Imogen är finstämt och trovärdigt skildrad, från den inledande fientligheten via den spirande vänskapen och motvillig attraktion till en ostoppbar passion. Percy är så fel för Imogen - och samtidigt så fullständigt rätt.

Omläsningen visar också att historien håller i stort sett helt igenom. Möjligen kan jag kanske tycka att dessa smugglare, som målats upp som så hänsynslösa och farliga viker sig litet väl lättvindigt. Kanske är det det som skavt och irriterat?

Å andra sidan har de förlorat sin maktbas i och med den förre Earlens frånfälle och den nyes tillträde – de har aldrig kunnat vara säkra på att han skall blunda för deras aktiviteter som hans företrädare gjort. Och de har trots upprepade försök misslyckats med att skrämma bort honom.

Mitt omdöme är:

En varm, stark, gripande romance som knappast lämnar någon oberörd.
Only a Kiss (The Survivors' Club, #6)Only a Kiss by Mary Balogh

My rating: 4 of 5 stars


This book had to wait and mature a long time before I was ready to reread it and write a review. Imogens history is perhaps the story that touches the deepest of all the books in The Survivors' Club. There is a story in layer after layer, some warm and humorous, others dark and tragic. It is a story that is not easy to embrace, that grabs and do not want to release its grip. After the first reading, I was not entirely fond of the book, but I could put my finger on what it was that chafed.

And I was not ready to reread it. And there was this depressing suspicion that maybe this was the Mary Balogh romance, I would not fall in love with.

But I knew that the book was well written - Mary Balogh never write bad books! And I knew that this was a strong story. A gripping story, in many ways heartbreaking, and very sweet and tender. The romance between Percy and Imogen are subtle and believable depicted, from the initial hostility through the budding friendship and reluctant attraction to an unstoppable passion. Percy is so wrong for Imogen - and at the same time so completely right.

The rereading also shows that the story works well and credibly, almost all the way through. Possibly, I think that these smugglers, described as so ruthless and dangerous, folds a little too lightly. Perhaps this is what has chafed and irritated?

On the other hand, they lost their power base with the former Earl's demise and the new Earl's access. They have never been confident that he will turn a blind eye to their activities, as his predecessor did. And they have, despite repeated attempts, failed to scare him away.


My opinion is:
A warm, strong, touching romance that can hardly leave anyone indifferent.


There is a book review on Romanceportalen/(The Swedish Romance Portal). http://elisabetnielsen.blogspot.se/20...

Sorry, only in Swedish!
View all my reviews


Only A Kiss
finns att köpa hos bl a
Adlibris, Bokus och Amazon
http://elisabetnielsen.blogspot.se/p/romancetip.html


Tidigare tips om romantisk läsning:

2016

- The Art of Sinning, av Sabrina Jeffries
- Gloria, av Åsa Hellberg
- Cold-Hearted Rake, av Lisa Kleypas
- Four Nights with the Duke, av Eloisa James
- Lord Dashwood Missed Out, av Tessa Dare
- Sweetest Scoundrel, av Elizabeth Hoyt
- Daniel’s True Desire, av Grace Burrowes
- Tremaine’s True Love, av Grace Burrowes

2015

- Irresistible, av Mary Balogh
- Lady Maggie’s Secret Scandal, av Grace Burrowes
- Married To The Viscount, av Sabrina Jeffries
- When a Scot Ties the Knot, av Tessa Dare
- The Lady Risks All, av Stephanie Laurens
- Fool Me Twice, av Meredith Duran
- All in, av Simona Ahrnstedt (tips om kommande, översatt bok) 
- Lady Eve’s Indiscretion, av Grace Burrowes
- Lady Louisa’s Christmas Knight, av Grace Burrowes
- Dearest Rogue, av Elizabeth Hoyt
- Wed Him Before You Bed Him, av Sabrina Jeffries
- The Taming of Ryder Cavanaugh, av Stephanie Laurens
- And Then She Fell, av Stephanie Laurens
- Three Weeks With Lady X, av Eloisa James
- The Bargain, av Mary Jo Putney
- The Virtuoso, av Grace Burrowes
- The Soldier, av Grace Burrowes
- The Heir, av Grace Burrowes
- If the Viscount Falls, av Sabrina Jeffries
- How the Scoundrel Seduces, av Sabrina Jeffries
- The Temporary Wife, av Mary Balogh
- The Dangerous Lord, av Sabrina Jeffries
- The Duke’s Disaster, av Grace Burrowes
- This Duchess of Mine, av Eloisa James
- A Duke of Her Own, av Eloisa James
- A Lady Never Surrenders, av Sabrina Jeffries
- To Wed a Wild Lord, av Sabrina Jeffries
- How to Woo a Reluctant Lady, av Sabrina Jeffries   
- A Hellion in Her Bed, av Sabrina Jeffries 
- The truth About Lord Stonville, av Sabrina Jeffries
- The Hellions of Halstead Hall, av Sabrina Jeffries (introduktion till serien)
- Only a Promise, av Mary Balogh
- The Lady Most Likely, av Julia Quinn, Eloisa James, Connie Brockway
- En enda hemlighet, av Simona Ahrnstedt
- Only Enchanting, av Mary Balogh
- The Lady Most Willing, av Julia Quinn, Eloisa James, Connie Brockway
- Not So Innocent, av Laura Lee Guhrke
- To Catch an Heiress, av Julia Quinn
- Say Yes to the Marquess, av Tessa Dare
- By Winter's Light, av Stephanie Laurens

2014

- The Black Cobra Quartet, av Stephanie Laurens
- The Casebook of Barnaby Adair, av Stephanie Laurens
- David, av Grace Burrowes
- The Promise in a Kiss, av Stephanie Laurens
- Cynster-serien - Släkt och vänner, av Stephanie Laurens
- It Happened One Night och It Happened One Season, av Mary Balogh
- The Ideal Wife och A Precious Jewel, av Mary Balogh
- Ladyns hemliga brev / The Lady and the Laird, av Nicola Cornick
- How To Marry A Marquis, av Julia Quinn
- The Bastion Club Novels, av Stephanie Laurens
- Spindle Cove series, av Tessa Dare
- Twas the Night After Christmas, av Sabrina Jeffries
- Lady Whistledown-serien, av Julia Quinn m f
- En enda natt, av Simona Ahrnstedt
- The Captive Hearts Series, av Grace Burrowes
- The Perfect Lover, av Stephanie Laurens
- Gareth, av Grace Burrowes
- Cynster serien - Tvillingarna, av Stephanie Laurens
- Regency Christmas special, ett axplock av Mary Baloghs julskildringar
- Suddenly You, av Lisa Kleypas
- A Christmas promise, av Mary Balogh
- The Bedwyn Prequels, av Mary Balogh
- Wallflower series, av Lisa Kleypas
- The Duke's Men - de 2 första böckerna, av Sabrina Jeffries
- The Spymaster's Lady, av Joanna Bourne
- Minx, av Julia Quinn
- The Cynster-series - de 6 första böckerna, av Stephanie Laurens
- Romancing the Duke, av Tessa Dare
- The Survivors Club, av Mary Balogh
- Ethan, av Grace Burrowes
- Historisk, svensk romance, av Simona Ahrnstedt
- The Hathaways series, av Lisa Kleypas
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar