Georgette Heyer

  den aldrig detroniserade drottningen av klassisk regency romance

Georgette Heyer var en produktiv författare av framförallt regency romance och historiska noveller och anses ha uppfunnit det regency England vi känner i dag.

Jane Austen publicerade många av sina romaner under regency-perioden, (1811 - 1820), men man får hålla i minnet att Jane Austen inte skrev historisk romance eller regencyromance utan var en samtida författare som skrev utifrån sin egen samtid, vilket innebär att mycket av det hon skrev om var lika självklart för hennes läsare som internet, tv och tunnelbana är för dagens läsare. Hon behövde inte förklara dessa fenomen för sina läsare.

Georgette Heyer, som skrev sina romaner ett sekel senare, gjorde omfattande research som tillät henne skriva övertygande om såväl kärlek och uppvaktning, mode, överklassens egenheter och rutiner och arrangerade äktenskap som mord, mysterier och tidstypiska uttryck och lade grunden till det regency England många av dagens romanceförfattare bygger vidare på.

Georgette Heyer, (1902 - 1974), är nog den författare som inspirerat generationer av bästsäljande romanceförfattare världen över. I vart fall om man skall tro många romanceförfattare när de beskriver hur de upptäckte romance och vilka författare som inspirerade dem att börja skriva romance.

Och jag kan inte annat än instämma, åtminstone när det gäller inspirationen till att läsa romance i unga år. I mammas sektion av familjens bokhylla fanns en av Georgette Heyers romaner översatt till svenska - Den kära leken (The Corinthian), jag hittade den någonstans i tolv-, trettonårsåldern och föll handlöst för regency romance - även om jag inte kände till den termen då.

Men sedan var det svårt att finna fler böcker av Georgette Heyer, i vart fall inte översatt till svenska. Annars var hon en produktiv författare av såväl regency romance som historiska romaner och samtida mysterieböcker (Georgette Heyer-samtida, alltså, inte vårt samtida). Nu, decennier senare, har jag funnit flera böcker på engelska varav några funnit vägen till romancesektionen i min bokhylla.


Georgette Heyer-länkar

Georgette Heyer's birthplace gets a blue plaque  

A Blue Plaque for Georgette Heyer

Georgette Heyer and the Battle of Waterloo

All About Romance's Blog - Georgette Heyerhttp://elisabetnielsen.blogspot.se/p/blog-page.html

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar