torsdag 19 oktober 2017

För recensenter som måste recensera romance

Här är en artikel recensenter som inser att de måste recensera romance - och inte har en chans att undkomma ödet - verkligen borde läsa. Innan de ger sig ut på svag is över djupa, kalla, strömmande vatten.

Eller gör bort sig fullständigt.

A How-to Guide for Reviewing Romance for the Inexperienced (and Indifferent) Critic

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar