Romancetermer


Den engelskspråkiga romancevärlden kryllar av fraser, begrepp och förkortningar som kan vara förvirrande för nyblivna svenska romanceläsare. Jag skall försöka bygga upp en liten lathund här som kanske kan vara till hjälp och vägledning och förhoppningsvis skingra förvirringen något.


Förkortningar och termer
 - vissa specifikt romancerelaterade, andra mer generellt läsrelaterade

Allmänt läsrelaterade 
  • DNF - Did Not Finish - Man läste av olika skäl, inte klart boken
  • Purple Prose - engelsk term för blommig, överlastad och överarbetad prosa, för mer omfattande förklaring se Wikipedia eller The Bitchery Glossary. I romance förekommer Purple prose oftast i samband med kärleks- och/eller sexscener.
  • TBR - (books) To Be Read - Böcker man vill läsa

Romancerelaterade termer
  • HEA - Happily Ever After
  • HFN - Happy for Now
    TSTL - Too Stupid to Live - d v s en person (oftast men inte alltid huvudperson och nästan alltid kvinnlig) som beter sig så enfaldigt och riskbenäget att det är rena miraklet att hon (oftast men inte alltid en hon) klarar sig.
  • UST - Unresolved Sexual Tension - oftast (i bra romance) den underliggande drivkraft som driver handlingen framåt. En romance som saknar UST är ytterst sällan värd genrebeteckningen romance. Det går inte att per automatik sätta ett likamedtecken mellan kåthet och UST, då UST är så mycket mer.
  • Catnip - Kattmynta (i vissa delar av landet även känt som Kattleka eller Kattlusta ), en ört som i varierande grad påverkar katter och får dem att rulla i den och dregla och uppleva och bete sig som om de hade lustfyllda/lekfulla känslor. I romancesammanhang refererar den till en favorittrope, t ex Marriage of convenience (konvenansäktenskap) eller Friends to lovers (från vänner till älskande par), som särskilt lockar läsaren att köpa en viss bok även om de kanske inte känner till författaren sedan tidigare.


Den här listan kommer successivt att utökas med fler relevanta termer och förkortningar efterhand jag lokaliserar den korrekta definitionen på dem.

Om ni stöter på fler förkortningar och termer ni vill ha förklaringar till direkt kan jag rekommendera den här posten på Smart Bitches Trashy Books, The Bitchery Glossary, som har ytterligare termer (varav många egendefinierade) och mer ingående förklaringar till många av dem. För att inte tala om helt sanslöst fantastiska kommentarer!


http://elisabetnielsen.blogspot.se/p/blog-page.html
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar