lördag 1 september 2018

Barnsäkra förpackningar in absurdum

När inte ens två vuxna och någorlunda fingerfärdiga kvinnor lyckas bryta sig in i en förpackning med propplösare, då har det här med barnsäkra förpackningar gått för långt.

Och jag behövde verkligen propplösarlösningen där och då. Det hade kloggat igen i utrymmet under silen i vasken och vattnet samlades och steg och tog upp till en halvtimme att rinna ut.

Stillastående, ofräscht vatten som stod i direkt förbindelse med gugget under vaskens sil (som är en fast del av vasken och inte kan lyftas för att göra rent under den) var hämmande när det gällde effektiv diskning. Man hann kanske en tallrik, några glas och ett par bestick innan vasken var halvfylld med äckligt vatten.


Men åter till den barnsäkra (och därtill vuxensäkra) förpackningen. Fick vi upp den?

Nope. Efter trekvarts fruktlösa ansträngningar fick vi ge oss. Den barnsäkra förpackningen var barnsäker in absurdum. Den var garanterat inbrottssäker.

Vi skar upp den istället. Med följd att jag nu har två köksknivar och ett skärbräde som måste steriliseras innan jag vågar använda dem till något annat - och hällde upp innehållet i en tom glassförpackning (med något glappande lock). Som tur är finns det inga barn i min lägenhet, för som det nu är så står den nödlösningen i skåpet under diskbänken.


Det här med barnsäkra förpackningar har gått för långt om inte vuxna enkelt och utan problem kan öppna dem. När inte ens två vuxna och någorlunda fingerfärdiga kvinnor med gemensamma ansträngningar lyckas skruva upp ett barnsäkert lock, hur blir det då för äldre människor med olika former av ledverk eller muskelförsvagningar?

Jag förstår till fullo behovet av att skydda barn från giftiga eller frätande substanser. Men lock får inte bli så omöjliga att öppna att man står där med en obrukbar produkt som man kanske har betalat dyra pengar för.

En resonabelt barnsäker förslutning av förpackning - som även vuxna med vissa funktionsnedsättningar, som t ex svaga händer klarar av att öppna - är förmodligen en medelväg. Speciellt om förpackningen sedan, av omdömesgilla och ansvarskännande föräldrar, förvaras i ett låst skåp eller i en låsbar box i ett skåp.

För ytterst är barnens säkerhet föräldrarnas ansvar. Det får aldrig bli så att andra konsumenter hindras från att använda de produkter de behöver eftersom förpackningarna är inbrottssäkra.


Och hur gick det med proppen som stoppade upp vattnet i vasksilen?

Jo, tack, det löste sig.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar