söndag 19 november 2017

Sweet romance?

På bloggen Romance Novels for Feminists har man nyligen tagit upp frågan om romancekategorierna Sweet romance och Clean romance vara eller ickevara eftersom båda kategorierna upplevs såväl som oklara - och möjligen litet luddiga - som möjligen passé.

Och vilket begrepp skulle, om de skrotades, användas i stället?


Det är ganska intressant läsning, så här är en rekommenderad artikel.

Is it time to retire the phrase "sweet romance"?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar